Meet Our Members

Filter members by:

ADEA

Ala Maintso

ALAMAITSO

Ambatoringeny

Analamaitso Tsy Gnanolo

Andrendrano

ANKAMEVA (Ankazomborona Meva)

Ankarea

Ankivonjy

Antsiva

Aquatic service

AVD

AVOTR’I MORARIVA

AVOTRA

Azafady

Be Andriaky

Blue Ventures

CétaMada

CLB Ampijoro

CLB FIZAMITI

CLB Miray Hina

CLB Tsaralaza

CLB Tsaratantana

Conservation International

EZAKA

EZAKA MIRAY

FAB

FANAMBY

FANARENANA

FENOSOA

FIAMA

FIBETSI

FIFAMBE

FIHARATSE

Fikambanana Mpanjono Ivovona (FMI)

FIKASOA

FIMIARO

FIMIHARA

FIMIMANO

Fitaratra

FITIAVANA

FIZAMIFA

FMHMR

FMHT (Fikambanana Mitsinjo ny Hoavin’ny Tontolo iainana Ampasivelona)

FMI

FMMA

FMMF II

FMMT

FMMTR

FMTA

FMTA (Fikambanana Miaro ny Tontolo iainana Antsatrana)

FMTAM (Fikambanana Miaro ny Tontolo iainana Antenina Miaradia)

FTAR

FTMHM

Lovainjafy

Madagascar National Parks

MAEVARANO

Mahaligny

Mahasoa

Mamelo Honko

Mampaniry

Manajariake

Mandehasoa

Manjaboaka

Melaky Miaro ny Tontolo Iainana

Miaradia

Miaramita

Miaro

Miharisoa

Mijoha

MIKAMBA

Milasoa

Miray Hina

MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Mitaiza

Mitsinjo Ny Hoavy

Mitsinjo Riaka

MONDRAZY

Mpanjono Miray Ambinanibe

ORANDAVA

RANOMADIO

RASIS

Reef Doctor

Riaka Tsara Mandroso (RTM)

Riaka Tsara tantana Ampondrahazo (RTA)

Riake Mahavelo

Riaky

Sambele

SAMINA

SEED Madagascar

Soafitsanga

Soariake

Tafitasoa

TAHOSOA

TAM

TANTERAKA

TDV

Teariake

Tompon’Andraikitra

Tsitara

Tsiverizara

TSY MANAVAKA

TTM

TVM

Union Valahara

Vatoharasoa

VATOMANITRA

Velondriake

Vezo Mintsinjo Ny Ho Avy

VILOVARI

VMAV

VOI Ambodipaka

VOI Tanantsara

Vonehara

Vonona

VONONA

ZOMPONA

Want to join us?

Contact us if your organisation would like to become part of our network…